เผยพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพืชมงคล

กรมการข้าว นำพันธุ์ข้าวพระราชทานมาเตรียมใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเรียบร้อยแล้ว ปีนี้ได้รับพระราชทานพันธุ์ข้าว 7 สายพันธุ์ ซึ่งทรงปลูกในแปลงนาสวนจิตรลดา

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูก 7 พันธุ์ จำนวน 1,799 กิโลกรัม ตั้งแต่เดือนมีนาคม มาทำความสะอาดคัดเลือกอย่างประณีต สายพันธุ์หลักที่ใช้ในพระราชพิธีทุกปี ได้แก่ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวปทุมธานี 1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักของประเทศ ข้าวสังข์หยด ซึ่งเป็นข้าวท้องถิ่นของภาคใต้ ข้าว กข 57 ข้าวไม่ไวแสง ที่ให้ผลผลิตสูง และข้าว กข 6 ซึ่งเป็นข้าวเหนียวคุณภาพดี

สำหรับข้าวที่นำมาเข้าพระราชพิธีครั้งแรก ได้แก่ ข้าว กข 43 ซึ่งเป็นข้าวที่ให้น้ำตาลต่ำและปลูกได้ตลอดปี ให้ผลผลิต 1 ตัน/ไร่ เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งหมดจะนำไปประกอบพระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งเป็นพิธีสงฆ์ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ 13 พฤษภาคม เพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ให้ปลอดโรคและเจริญงอกงามบริบูรณ์ จากนั้นจึงเริ่มพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันที่ 14 พฤษภาคม ซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ ไถหว่านเมล็ดข้าว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เป็นสัญญาณเข้าสู่ฤดูทำนาและเพาะปลูกประจำปี นอกจากนี้ พันธุ์ข้าวทั้ง 7 ยังได้นำมาบรรจุซองแจกจ่ายเกษตรกรและพสกนิกรทั่วประเทศ 366,000 ซอง เพื่อเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรต่อไป.-สำนักข่าวไทย