พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์

ศิลปะและวัตถุโบราณทรงคุณค่าทางศาสนาจำนวนมากอันเป็นสมบัติเก่าแก่ของวัดเชิงท่าบ้างบางส่วนเป็นสมบัติส่วนตัวของท่านพระครูโสภณธรรมรัต นำมาจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดเชิงท่า (ลพบุรี) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ดีที่สุดในประเทศไทย วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและชื่นชมงานศิลปะโบราณ อาทิ ภาพถ่ายสถานที่สำคัญต่างๆ ในวัดมีเรื่องราวชีวประวัติพระครูโสภณธรรมรัต

โดยเฉพาะจัดแสดงเครื่องถ้วยล้ำค่าอันเป็นสมบัติส่วนตัวที่พระครูโสภณธรรมรัตได้สะสมเอาไว้ นอกจากนี้ยังมีการนำเอาพระคัมภีร์ พระไตรปิฎก ตู้พระธรรม ผ้าห่อคัมภีร์ มาจัดแสดงไว้อย่างหลากหลาย ตลอดจนสอดแทรกความรู้เรื่องพระพุทธเจ้า ด้วยการนำพระพุทธรูป ภาพพระบฏชาดกเรื่องพระเวสสันดรซึ่งเป็นสมบัติเก่าแก่ของวัดเชิงท่า ไปจนถึงเรื่องพระศรีอาริยเมตไตรย ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต มาร่วมจัดแสดงให้ประชาชนได้รับชมโดยไม่หวงแหน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand