คมนาคมเปิดจุดพักรถบรรทุกโนนสูงแห่งที่ 2

รมว.คมนาคมเปิดจุดพักรถบรรทุกโนนสูงแห่งที่ 2 พร้อมเดินหน้าสำรวจอีก 36 แห่ง ก่อสร้างเป็นจุดพักผู้ประกอบการขับรถ ประชาชน ลดความเสี่ยงปัญหาอุบัติเหตุ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดจุดพักรถบรรทุกโนนสูง (NONSUNG TRUCK REST AREA) บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา – โนนสูง กม.169+800 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับจุดจอดพักรถบรรทุกดังกล่าวมีพื้นที่ใช้งานประมาณ 54 ไร่เศษ ประกอบด้วย พื้นที่จอดรถบรรทุก 86 คัน พื้นที่จอดรถส่วนบุคคลและรถคนพิการ 69 คัน ห้องน้ำสาธารณะชายหญิง 43 ห้อง ห้องอาบน้ำชายหญิง 16 ห้อง ห้องน้ำคนพิการ 2 ห้อง ศาลาพักผ่อน 8 หลัง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และงานอำนวยความปลอดภัย (ติดตั้งกล้องซีซีทีวี) การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ที่กำหนดให้ทุก 4 ชั่วโมง ผู้ขับขี่รถบรรทุกต้องหยุดพักรถเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง เพื่อลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากรถบรรทุกหรือความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่และลดอันตรายต่อผู้ขับขี่ที่อาจถูกปล้นหรือทำร้ายร่างกายระหว่างจอดรถข้างทางในจุดที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ซึ่งจะมีรถบรรทุกขนส่งสินค้าวิ่งเข้าออกประเทศไทยเพิ่มขึ้นจำเป็น ต้องมีจุดพักรถบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนัก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่ทั่วประเทศ

นายอาคม กล่าวว่า สำหรับจุดจอดพักรถบรรทุกแห่งแรกตั้งอยู่บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาเข้า) จังหวัดนครราชสีมา กม.170+000 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เปิดใช้งานเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ถึงปัจจุบันมีรถบรรทุกใช้บริการ 54,275 คัน ต่อมากรมทางหลวงเปิดทดลองให้บริการจุดจอดพักรถบรรทุกบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) เมื่อประมาณกลางเดือนมีนาคม 2561 มีสถิติรถเข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม – เมษายน 2561 จำนวน 2,384 คัน โดยจุดจอดพักรถดังกล่าวถือเป็นแห่งที่ 2 ที่กรมทางหลวงดำเนินการเสร็จตามแผนแม่บทการศึกษาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางการขนส่งสินค้าหลักของประเทศ ซึ่งผลการศึกษาของสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 41 แห่ง กรมทางหลวงได้ปรับแผนตามพื้นที่ที่กันเขตทางไว้เหลือ 18 แห่ง

นอกจากนี้ ทล.มีนโยบายให้สำรวจพื้นที่บริเวณสถานีฯ ที่มีพื้นที่เพียงพอต่อการสร้างจุดพักรถรวมเป็นทั้งหมด 36 แห่ง เมื่อก่อสร้างเสร็จจะทำให้ผู้ขับรถบรรทุก ผู้ประกอบการการขนส่ง ตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถเข้าพักได้ ทำให้พักผ่อนเพียงพอมีความปลอดภัย ลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากรถบรรทุก หรือความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ รวมถึงการจอดรถไว้ข้างทางอาจเป็นเหตุที่รถขับมาชนท้ายเกิดอุบัติเหตุ และลดอันตรายต่อผู้ขับขี่ที่อาจถูกปล้นหรือทำร้ายร่างกายระหว่างจอดรถข้างทาง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังได้สั่งการให้ ทล.พิจารณาความจำป็นของการก่อสร้างจุดพักรถที่อยู่ใกล้เคียงกับต้นทางและปลายทาง นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในจุดพักรถ อาทิ การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสินค้าที่บรรทุกมากับรถบรรทุก ประชาสัมพันธ์การให้บริการจุกพักรถ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนถึงจุดพักรถและป้ายประชาสัมพันธ์ภาพในจุดพักรถให้สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจุดพักรถให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพิ่ม พิจารณาให้รถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาใช้บริการจุดพักรถในขณะที่มีการจราจรคับคั่งในช่วงเทศกาล ซึ่งรถบรรทุกจะหยุดวิ่งในช่วงดังกล่าว และพิจารณาการจัดให้มีร้านค้าสวัสดิการภายในจุดพักรถ.-สำนักข่าวไทย